en

Obchodní podmínky - Čokoláda e-shop - Rodinná čokoládovna a kavárna v samotném srdci staré Prahy

Všeobecné obchodní podmínky
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.Choco-Café.cz

A vymezují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a jsou pro obě strany závazné.

 Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu:

 • Choco-Café
 • Alexandra Hurtová
 • Liliová 4/250
 • Praha 1
 • 110 00
 • IČ: 62602764
 • DIČ:CZ7361300012

Kupujícím se rozumí spotřebitel, firma, instituce,

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č.513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů.

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Ceny uvedené v internetovém obchodu www.Choco-Café.cz jsou včetně DPH, prodávající je plátce DPH

Údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Objednávky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.Choco Café.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.Choco Café.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží mimo případů uvedených v zákoně (§ 53 odst. 8 občanského zákoníku), kdy odstoupení není možné.

Odstoupení od smlouvy by měl spotřebitel učinit nejlépe písemně způsobem nevzbuzujícím pochybnost, že od smlouvy odstupuje. Současně s odstoupením od smlouvy je spotřebitel povinen na své náklady vrátit na adresu dodavatele kompletní objednané zboží, pokud možno v původním nepoškozeném obalu včetně jeho veškerého příslušenství (záručního listu, návodu apod.) a s kopií dokladu o zakoupení zboží na adresu společnosti.

Po odstoupení od smlouvy dodavatel vrátí spotřebiteli obdrženou kupní cenu, kterou je oprávněn snížit o náklady na dopravu zboží zákazníkovi (poštovné a doběrečné) rozepsané na daňovém dokladu. Tuto částku poukáže dodavatel spotřebiteli nejpozději do 30 dnů od zrušení kupní smlouvy odstoupením.

V žádném případě nám neposílejte vracené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.


Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u daného přepravce ihned, nejpozději do dvou dnů. DŮLEŽITÉ: uchovejte veškerý obalový materiál včetně výplní!, v ideálním případě pořiďte fotodokumentaci. Následně nás prosím v zájmu urychlení řešení celé situace také informujte. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (např. jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailová adresa a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu www.Choco-Café.cz  a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se prodávající zavazuje řídit se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka subdodavateli, prodávající se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení zákazníkem.

Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů

www.Choco-Café.cz je registrována pod registračním číslem 00037977 u Úřadu na ochranu osobních údajů. Tuto skutečnost lze ověřit v registru na webových stránkách Úřadu na adrese www.uoou.cz

Zákazník využíváním služeb dává souhlas ke shromaždování a zpracování osobních údajů. Při zpracovávání objednávky jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to písemnou formou na info@choco-cafe.cz

Dodací a platební podmínky

Termín dodání zboží je 7 dní. Zboží nicméně expedujeme v nejkratším možném termínu. V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedeném termínu, budeme Vás kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu.
Dodací podmínky:

Zboží zasíláme přepravní společnosti DPD. Tím Vám garantujeme dodání druhý pracovní den po expedici zásilky, máte možnost sledovat zásilku on-line pomocí systému Track & Tracking, případně si změnit doručovací adresu. Více o doručovací službě DPD zde nebo na ww.chcisvujbalik.cz
Jednotná cena za balík poslaný přepravní společností DPD je 110Kč. V případě zaslání zboží na dobírku účtujeme dobírkovné ve výši 40Kč.
Zboží je také možné vyzvednout přímo v naší provozovně na adrese:

 • Choco-Café
 • Liliová 4/250
 • Praha 1
 • 147 00

 V případě osobního převzetí zboží Vás budeme kontaktovat, jakmile bude Vaše zásilka připravena k vyzvednutí.

Dárkové poukazy zasíláme přes Českou Poštu jako doporučenou listovní zásilku a účtujeme poštovné:

 •  
 • - při platbě převodem 40,-Kč
 • - platba dobírkou 60,-Kčdu vysokých teplot 

Červen až září z důvodu vysokých teplot objednávky neposíláme, je možné si je vyzvednout pouze osobně na provozovně.

Platební podmínky:
Zboží lze zaplatit těmito způsoby:

dobírkou - při předání zboží zákazník dopravci zaplatí v hotovosti. Dopravce není před zaplacením oprávněn před zákazníkem zásilku rozbalovat, případně kontrolovat obsah. Příplatek za dobírku je 40Kč
převodem na bankovní účet č.ú.
hotově – tento způsob je možný pouze při osobním odběru zboží. V případě osobního převzetí zboží Vás budeme kontaktovat, jakmile bude Vaše zásilka připravena k vyzvednutí.

Zásilky posílané do zahraničí řešíme individuálně.

AUTOMATICKÉ STORNO OBJEDNÁVKY
Platí pro objednávky, u nichž byla zvolena platba předem převodem na účet. Objednávky neuhrazené do čtrnácti dnů budou z účetních důvodů stornovány. Pokud budete mít i nadále o dané zboží zájem, je potřeba jej znovu objednat.